Escola Pública Sagrada Família - Sortides

Al llarg del curs escolar, l'Escola Sagrada Família organitza un ampli ventall de sortides i excursions per tal que els alumnes assimilin coneixements d'una manera més planera que trenqui amb les rutines del treball a classe.

Les sortides es poden englobar segons diverses tipologies:

1. Educació en valors.
2. Esportives.
3. Experimentació.
4. Festes populars.
5. Llenguatge musical.
6. Llenguatge plàstic.
7. Llengües.
8. Medi Natural.
9. Medi Social.
10. Música.